خط مشی

خط مشی کیفیت، شکایت و زیست محیطی شرکت پاکشوما به عنوان یکی از معتبرترین صنایع تولیدی لوازم خانگی در کشور با محور قرار دادن رضایت ذینفعان بویژه مشتریان  تولید محصولات با کیفیت و دوستدار محیط زیست جهت حضور در بازارهای جهانی با رعایت و توجه به الزامات، قوانین و استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط،  اصول زیر راسر لوحه فعالیت های شرکت برای پیشبرد اهداف خود قرار داده است.

Thumbnail image

  • 1-بهبود و توسعه کمی و کیفی انواع محصولات، خدمات قابل ارائه و تکمیل سبد کالا
  • 2-افزایش سطح رضایت ذینفعان، رسیدگی به شکایات مشتریان و رعایت حقوق مصرف کنندگان
  • 3-مدیریت منابع، پیشگیری و کنترل آلودگی های زیست محیطی
  • 4-افزایش سهم بازارهای داخلی و خارجی
  • 5-ارتقا و توسعه سطح آگاهی و دانش حرفه ای پرسنل
  • 6-بکارگیری تکنولوژیهای نوین، استفاده بهینه از منابع انرژی و ماشین آلات

در همین راستا این شرکت استانداردهای بین المللی (2008) ISO9001 و (2004) ISO 14001 و (2004) ISO10002 و(2010) ISO10004 را به عنوان الگوهای خود برگزیده و با توجه به اصل بهبود مستمر در کلیه فعالیت ها و با پشتوانه مشارکت کلیه کارکنان، خود را متعهد به رعایت الزامات آن می داند.