کسب عنوان صادر کننده برتر در سال 1399

کسب عنوان صادر کننده برتر در سال 1399
گروه صنعتی پاکشوما به عنوان بزرگ ترین کارخانه تولید کننده لوازم خانگی در ایران به عنوان صادرکننده برتر در سال 1399 انتخاب گردید.
گروه صنعتی پاکشوما به عنوان بزرگ ترین کارخانه تولید کننده لوازم خانگی در ایران در راستای اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه صادرات غیرنفتی و با عنایت خداوند متعال از طرف اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان قم به عنوان صادرکننده برتر در سال 1399 انتخاب گردید.

مطالب مرتبط