فروشگاه اینترنتی پاکشوما

قیمت ریال
فقط موجودها
  • اضافه کردن لباس حین کار
  • صفحه نمایش
  • قفل کودک
  • تنوع رنگی
  • نوع موتور
  • نوع صفحه نمایش
اعمال فیلتر
لباسشویی 7 کیلوگرمی - TFU-74406

لباسشویی 7 کیلوگرمی TFU-74406

K Series

۱۲۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۱۴,۰۹۵,۰۰۰
لباسشویی 8 کیلوگرمی - TFU-84406

لباسشویی 8 کیلوگرمی TFU-84406

K Series

۱۲۳,۳۴۰,۰۰۰
۱۱۷,۱۷۳,۰۰۰
لباسشویی 6 کیلوگرمی  - TFU-63100

لباسشویی 6 کیلوگرمی TFU-63100

H Series

۸۷,۱۵۰,۰۰۰
۸۲,۷۹۲,۵۰۰
لباسشویی 7 کیلوگرمی   - WFU-74124

لباسشویی 7 کیلوگرمی WFU-74124

SHINE Series

۹۴,۸۷۰,۰۰۰
۹۰,۱۲۶,۵۰۰
لباسشویی 9 کیلوگرمی  - TFU 94407

لباسشویی 9 کیلوگرمی TFU 94407

K Series

۱۲۸,۳۷۰,۰۰۰
۱۲۱,۹۵۱,۵۰۰
لباسشویی 7 کیلوگرمی  - TFU-73200

لباسشویی 7 کیلوگرمی TFU-73200

H Series

۹۲,۳۱۰,۰۰۰
۸۷,۶۹۴,۵۰۰