در این جلسه مدیر کل اداره آموزش فنی و حرفه ای استان قم بیان داشتند این مجوز به استناد تبصره 2 ماده 110 قانون کار جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است . شرکت پاکشوما یکی از برندهای معروف تولید لوازم خانگی بوده و با 800نفر پرسنل از لحاظ نیروی انسانی ، تجهیزات و نوع سرمایه گذاری یکی از شرکتهای تاثیر گذار و یکی از صنایع برتر استان محسوب می شود.
هدف از ایجاد مرکز جوار کارگاهی شرکت پاکشوما ارائه آموزش های لازم به شاغلین بخش صنعت و متقاضیان اشتغال در حرفه تعمیر لوازم خانگی میباشد .