جناب آقای اکبر ابراهیمی از شرکت تولیدی و صنعتی پاکشوما به عنوان صنعتگر برجسته و مطرح کشور در گروه لوازم خانگی، مفتخر به دریافت لوح و نشان امین الضرب شدند.

میزان تولید، اشتغال زایی، صادرات و اثرگذاری در اقتصاد ملی از جمله:  شاخص های انتخاب برگزیدگان جشنواره امین الضرب می باشد.

خانواده پاکشوما این رویداد مفتخر را به تمام ذینفعان و شبکه توزیع و مصرف کنندگان لوازم خانگی تبریک گفته و آرزوی استمرار اینگونه دستاوردهای مهم برای برند ملی و خوشنام پاکشوما دارد.