وزارت صنعت، معدن و تجارت هر ساله انجام می شود و به برگزیدگان کشوری – ملی،  لوح و تندیس ویژه ای اعطا میکند.

شانزدهمین جشنواره “تولید ملی – افتخار ملی” روز دوشنبه 29 بهمن 1397 مصادف با روز “اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی” در سالن همایش های صدا و سیما برگزار گردید.