در همایش کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی که در تاریخ 1398/04/13 در هتل این کانون در شهر انزلی و با حضور رؤسای کانون های بازنشستگی تأمین اجتماعی سراسر کشور برگزار شد، از قرارداد همکاری گروه پاکشوما با کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی رونمایی شد.

طی قرارداد مذکور، طرح خرید محصولات گروه پاکشوما به صورت اقساطی در زنجیره تأمین لوازم خانگی کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی قرار خواهد گرفت.

در این مراسم، جناب آقای علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی و نیز مدیران گروه پاکشوما به ایراد سخنرانی و ارائه توضیحاتی پیرامون همکاری فیمابین پرداختند.