خرید اقساطی

طرح های اقساطی شرکت تولیدی و صنعتی پاکشوما
Image

طرح شاپ کارت

بانک طرف قرارداد: بانک ملت

با اقدام حضوری به بانک ملت برای دریافت وام تا سقف 50 میلیون تومان (وام خرید کالا) بدون پیش پرداخت و نرخ تسهیلات 15% سالیانه به کمک کارت خرید که مبلغ وام بر روی آن واریز می شود، میتوانید در فروشگاه آنلاین پاکشوما خرید کنید، زمان بازپرداخت آن تا 36 ماه می باشد.
شرایط ضمانت : طبق قوانین بانک

Image

طرح همیاران سپهر

بانک طرف قرارداد: بانک صادرات

با اقدام حضوری به بانک صادرات برای دریافت وام تا سقف 50 میلیون تومان (وام خرید کالا) بدون پیش پرداخت و نرخ تسهیلات 15% سالیانه به کمک کارت خرید که مبلغ وام بر روی آن واریز می شود، میتوانید در فروشگاه آنلاین پاکشوما خرید کنید، زمان بازپرداخت آن تا 36 ماه می باشد.
شرایط ضمانت : طبق قوانین بانک

Image

طرح کارکنان تأمین اجتماعی

بانک طرف قرارداد: بانک رفاه کارگران

کارکنان تأمین اجتماعی که حقوقشان را از بانک رفاه دریافت میکنند با دریافت پیش فاکتور از سایت پاکشوما تا سقف 50 میلیون تومان وام خرید کالا به همراه 3درصد تخفیف و تحویل پیش فاکتور به شعبه بانک مورد نظر که در آن حساب بانکی دارند میتوانند از این طرح  استفاده کنند.
زمان باز پرداخت آن تا 36 ماه و به صورت کسر از حساب می باشد.

Image

طرح رفاه کالا

بانک طرف قرارداد: بانک رفاه کارگران

بازنشستگانی که حقوقشان را از بانک رفاه دریافت میکنند با دریافت پیش فاکتور از سایت پاکشوما تا سقف 50 میلیون تومان و تحویل پیش فاکتور به شعبه بانک مورد نظر که در آن حساب بازنشستگی دارند میتوانند این طرح را استفاده کنند.
زمان باز پرداخت آن تا 36 ماه و به صورت کسر از حساب است.