لباسشویی 9کیلوگرم
محصولات
U Series

لباسشویی 9کیلوگرم TFB-95401

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB-95401 دارای ظرفیت 9 کیلوگرمی و مجهز به موتور BLDC با قدرت 1400 دور بر دقیقه


لباسشویی 7 کیلوگرمی
محصولات
K Series

لباسشویی 7 کیلوگرمی TFU-74407

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-74407 دارای ظرفیت 7 کیلوگرمی و مجهز به موتور یونیورسال با قدرت 1400 دور بر دقیقه


لباسشویی 7 کیلوگرمی
محصولات
K Series

لباسشویی 7 کیلوگرمی TFU-74406

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-74406 دارای ظرفیت 7 کیلوگرمی و مجهز به موتور یونیورسال با قدرت 1400 دور بر دقیقه


لباسشویی 8 کیلوگرمی
محصولات
K Series

لباسشویی 8 کیلوگرمی TFI-83403

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFI-83403 دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی و مجهز به موتوراینورتر با قدرت 1400 دور بر دقیقه


لباسشویی 8 کیلوگرمی
محصولات
K Series

لباسشویی 8 کیلوگرمی TFU-84406

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFU-84406 دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی و مجهز به موتور یونیورسال با قدرت 1400 دور بر دقیقه


 لباسشویی 8کیلوگرم
محصولات
U Series

لباسشویی 8کیلوگرم TFB-85401

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل TFB-85401 دارای ظرفیت 8 کیلوگرمی و مجهز به موتور BLDC با قدرت 1400 دور بر دقیقه