یکی از مشکلاتی که ممکن است حین استفاده از ماشین لباسشویی با آن مواجه شده باشید، توقف ماشین لباسشویی در حین کار است. درصورتی‌که پس از توقف، کدهایی با ترکیب عدد و حروف روی صفحه‌نمایش دیده شد از طریق راهنما می‌توانید این کدها را شناسایی و در پی رفع آن‌ها باشید. اما درصورتی‌که ماشین بدون نمایان کردن کدی و به‌یک‌باره متوقف‌شده است مطالعه ادامه این مقاله می‌تواند به شما برای رفع این مشکل کمک کند.