شاید اولین سؤالی که پس از احساس نیاز به شستن پتو برایتان پیش بیاید این باشد که آیا امکان شستن پتو در ماشین لباسشویی وجود دارد یا خیر؟ بسیاری از افراد معتقدند که در صورت بزرگ بودن ماشین و اندازه مناسب پتو می‌توان از لباسشویی برای شستن پتو استفاده کرد اما متخصصین ما نظر دیگری دارند.