جنرال آدمیرال

در سال 1392 برند جنرال آدمیرال با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان خود با استفاده از مدیریت مبتنی بر احترام به انسانها فعاليت خود را آغاز نمود و از طريق همکاری نزدیک با شركت های بزرگ اروپایی و آسیایی گام هاي موثري

بیشتر بخوانید