ماشین لباسشویی درب از جلو

ماشین لباسشویی امروزه یکی از ضروری ترین و پرکاربرد ترین وسایل منزل می باشد و شرکت تولیدی صنعتی پاکشوما توانسته است تعداد زیادی از انواع مدل های ماشین لباسشویی درب از جلو ماشین لباسشویی درب از بالا و ماشین لباس شویی دو قلو را در تولیدات خود فراهم آورد.

ماشین های لباس شویی پاکشوما دارای بالاترین استاندارد ها بوده و توانسته در رقابت بالایی با ماشین های لباسشویی خارجی قرار گیرد.

در زیر انواع مدل های لباسشویی درب از جلو پاکشوما را ملاحظه می فرمایید:

جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-6081W

 • دور موتور 800 دور در دقیقه
 • ظرفیت شستشو : 6 کیلو گرم
 • قابلیت رسوب زدایی
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-70430 WT/ST

 • دور موتور 1400 دور در دقیقه
 • ظرفیت شستشو : 7 کیلو گرم
 • موتور اینورتر
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-70429 WT/ST

 • دور موتور 1400 دور در دقیقه
 • ظرفیت شستشو : 7 کیلو گرم
 • موتور اینورتر
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-5081 WT/ST

 • دور موتور 800 دور در دقیقه
 • ظرفیت شستشو : 5 کیلو گرم
 • ECO WASH
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-70202 WT/ST

 • دور موتور 1200 دور در دقیقه
 • ظرفیت شستشو : 7 کیلو گرم
 • ECO WASH
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-80127 WT/ST

 • دور موتور 1200 دور در دقیقه
 • ظرفیت شستشو : 8 کیلو گرم
 • شستشوی سریع 15 دقیقه ایی
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-80105SMC

 • دورموتور 1000 و 1200دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 7 و 8 كيلوگرم
 • برنامه MIX
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-80125SMC

 • دورموتور 1200 و 1000دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 8و7 كيلوگرم
 • برنامه MIX
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-6080SANC

 • دورموتور 1000 و 800 دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 6 كيلوگرم
 • سیستم آنتی باکتریال
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-6010SANC

 • دورموتور 1000 و 800 دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 6 كيلوگرم
 • سیستم آنتی باکتریال
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو ADW/ADS 14008

 • دور موتور 1400 دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 8 كيلوگرم
 • داراي موتور دايركت درايو(بدون تسمه)
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-611,681,581 WT

 • دور موتور 1000و800 دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 5و6 كيلوگرم
 • سيستم لكه بري BIO
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-682,782,712,612 WT

 • دور موتور 1000و800 دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 7و6 كيلوگرم
 • سيستم لكه بري BIO
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-722 ST

 • دور موتور 1200 دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 8و7 كيلوگرم
 • سيستم لكه بري BIO
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-80125WMW

 • دورموتور 1200 و 1000دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 8و7 كيلوگرم
 • برنامه MIX
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-80105WMW

 • دورموتور 1000 و 1200دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 7 و 8 كيلوگرم
 • ضد قارچ
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-70105SMC

 • دورموتور 1000 و 1200دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 8 و7كيلوگرم
 • ضد قارچ
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-70105WMC

 • دورموتور 1000 و 1200دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 7 و 8 كيلوگرم
 • ضد قارچ
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-70102SANS

 • دورموتور 1000 و 800 دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 7 و 6 كيلوگرم
 • داراي عيب ياب هوشمند
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-70102WANW

 • دورموتور 1000 و 800 دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 7 و 6 كيلوگرم
 • سیستم آنتی باکتریال
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-70802SANS

 • دورموتور 800 و 1000دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 7و6 كيلوگرم
 • سیستم آنتی باکتریال
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-70802WANW

 • دورموتور 1000 و 1200دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 7 و 6 كيلوگرم
 • سیستم آنتی باکتریال
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-6010ESANC

 • دورموتور 1000 و 800 دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 6 كيلوگرم
 • سیستم آنتی باکتریال
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-6010EWANC

 • دورموتور 1000 و 800 دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 6 كيلوگرم
 • سیستم آنتی باکتریال
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-6010EWANW

 • دورموتور 1000 و 800 دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 6 كيلوگرم
 • سیستم آنتی باکتریال
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو-مدل:WFU-6080ESANC

 • دورموتور 1000 و 800 دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 6 كيلوگرم
 • سیستم آنتی باکتریال
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-6080EWANC

 • دورموتور 1000 و 800 دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 6 كيلوگرم
 • سیستم آنتی باکتریال
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-6080EWANW

 • دورموتور 1000 و 800 دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 6 كيلوگرم
 • سیستم آنتی باکتریال
جزئیات محصول

ماشین لباسشویی درب از جلو WFU-60802WANW

 • دور موتور 1000و800 دور در دقيقه
 • ظرفيت شستشو : 7 و 6 كيلوگرم
 • سیستم آنتی باکتریال

مقایسه

لیست مقایسه خالی می باشد