فروشگاه اینترنتی پاکشوما

کاتالوگ 2022

جدیدترین محصولات پاکشوما


جاروبرقی 2500 وات PVC 25501

جاروبرقی 2500 واتPVC 25501

۳۹,۷۱۰,۰۰۰
ظرفشویی 15 نفره MDF - 15306

ظرفشویی 15 نفرهMDF - 15306

۱۸۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۷۶,۴۶۲,۵۰۰
لباسشویی 9 کیلوگرمی TFB-96413

لباسشویی 9 کیلوگرمیTFB-96413

۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰
۱۴۷,۶۴۹,۰۰۰
لباسشویی 9 کیلوگرمی TFB-96403

لباسشویی 9 کیلوگرمیTFB-96403

۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰
۱۴۷,۶۴۹,۰۰۰
یخچال و فریزر کمبی فریزر بالا P230

یخچال و فریزر کمبی فریزر بالاP230

۲۱۵,۲۲۰,۰۰۰
لباسشویی 7 کیلوگرم TFB-76408

لباسشویی 7 کیلوگرمTFB-76408

۱۴۴,۰۹۰,۰۰۰
لباسشویی 9 کیلوگرمی TFB-96416

لباسشویی 9 کیلوگرمیTFB-96416

۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰
لباسشویی 8 کیلوگرمی TFB-86407 TFB-86407

لباسشویی 8 کیلوگرمی TFB-86407TFB-86407

۱۵۵,۱۷۰,۰۰۰
یخچال و فریزر ساید بای ساید P340

یخچال و فریزر ساید بای سایدP340

۴۰۲,۲۷۰,۰۰۰
جاروبرقی 2500 وات PVC 25502

جاروبرقی 2500 واتPVC 25502

۳۶,۸۴۰,۰۰۰
۳۴,۹۹۸,۰۰۰

محصولات ویژه


جاروبرقی 2500 وات PVC 25501

جاروبرقی 2500 واتPVC 25501

۳۹,۷۱۰,۰۰۰
ظرفشویی 15 نفره MDF - 15306

ظرفشویی 15 نفرهMDF - 15306

۱۸۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۷۶,۴۶۲,۵۰۰
لباسشویی 9 کیلوگرمی TFB-96413

لباسشویی 9 کیلوگرمیTFB-96413

۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰
۱۴۷,۶۴۹,۰۰۰
لباسشویی 9 کیلوگرمی TFB-96403

لباسشویی 9 کیلوگرمیTFB-96403

۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰
۱۴۷,۶۴۹,۰۰۰
یخچال و فریزر کمبی فریزر بالا P230

یخچال و فریزر کمبی فریزر بالاP230

۲۱۵,۲۲۰,۰۰۰
لباسشویی 7 کیلوگرم TFB-76408

لباسشویی 7 کیلوگرمTFB-76408

۱۴۴,۰۹۰,۰۰۰
لباسشویی 9 کیلوگرمی TFB-96416

لباسشویی 9 کیلوگرمیTFB-96416

۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰
لباسشویی 8 کیلوگرمی TFB-86407 TFB-86407

لباسشویی 8 کیلوگرمی TFB-86407TFB-86407

۱۵۵,۱۷۰,۰۰۰
یخچال و فریزر ساید بای ساید P340

یخچال و فریزر ساید بای سایدP340

۴۰۲,۲۷۰,۰۰۰
جاروبرقی 2500 وات PVC 25502

جاروبرقی 2500 واتPVC 25502

۳۶,۸۴۰,۰۰۰
۳۴,۹۹۸,۰۰۰

پرفروش ترین محصولات


جاروبرقی 2500 وات PVC 25501

جاروبرقی 2500 واتPVC 25501

۳۹,۷۱۰,۰۰۰
ظرفشویی 15 نفره MDF - 15306

ظرفشویی 15 نفرهMDF - 15306

۱۸۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۷۶,۴۶۲,۵۰۰
لباسشویی 9 کیلوگرمی TFB-96413

لباسشویی 9 کیلوگرمیTFB-96413

۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰
۱۴۷,۶۴۹,۰۰۰
لباسشویی 9 کیلوگرمی TFB-96403

لباسشویی 9 کیلوگرمیTFB-96403

۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰
۱۴۷,۶۴۹,۰۰۰
یخچال و فریزر کمبی فریزر بالا P230

یخچال و فریزر کمبی فریزر بالاP230

۲۱۵,۲۲۰,۰۰۰
لباسشویی 7 کیلوگرم TFB-76408

لباسشویی 7 کیلوگرمTFB-76408

۱۴۴,۰۹۰,۰۰۰
لباسشویی 9 کیلوگرمی TFB-96416

لباسشویی 9 کیلوگرمیTFB-96416

۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰
لباسشویی 8 کیلوگرمی TFB-86407 TFB-86407

لباسشویی 8 کیلوگرمی TFB-86407TFB-86407

۱۵۵,۱۷۰,۰۰۰
یخچال و فریزر ساید بای ساید P340

یخچال و فریزر ساید بای سایدP340

۴۰۲,۲۷۰,۰۰۰
جاروبرقی 2500 وات PVC 25502

جاروبرقی 2500 واتPVC 25502

۳۶,۸۴۰,۰۰۰
۳۴,۹۹۸,۰۰۰
//